Rammer til læring og uddannelse

 

Vi hjælper skoler, institutioner, uddannelsessteder med at visualisere identitet, værdier, retning, profillinjer, det særlige, faglighed, proces og meget meget mere. 

 

MASSER AF EKSEMPLER PÅ HVAD ANDRE HAR GJORT:

Vi har over 50 forskellige cases på hvordan danske folkeskoler, privatskoler, handelsskoler og gymnasier mv. har formidlet i rammerne. Og skabt spændende og værdifuldt miljø for elever og studerende. 

 

For mere info kontakt: 

Vibeke Valter Wulff - vibeke@skaberkraft.dk

SKOLER

LÆRINGSRUM & UDDANNELSESMILJØ

Se flere læringsmiljøer, uddannelsesmiljøer, undervisningsmiljøer og skoleudsmyknings-cases her: CASES

1_px_line

 

CASE BRAMDRUP SKOLE: 

Logo, visualisering af værdier, udsmykning og skiltning. 

b1

b2

 b31_px_line

b4

1_px_line

CASE TOMMERUP SKOLE: 

Logo, visualisering af værdier, konceptualisering af udsmykning og farveunivers udført af Kunstner Karsten Auerbach.

tom

 

 

tom3

tom10

tom4

tom5

tom6

tom7

tom8

tom9

tom11

tom2

 

1_px_line

CASE ansager SKOLE: 

Logo, visualisering af retning, udsmykning og skiltning. 

1

2

4

6

7

8

9

10

11

3

12

1_px_line

CASE MUNKEBO SKOLE: 

Logo, visualisering af værdier, udsmykning og skiltning. 

 

 

munke

 1

2

3 5

4

6

7

8

9

10

1_px_line

ERHVERVSRETTET UDDANNELSESMILJØ:

TIL REFLEKSION:

Hvad gør dit uddannelsessted unikt?
Kan man se i rammerne hvilke uddannelser I udbyder?
Eller hvilke kompetencer erhvervslivet efterspørger?
Kender alle medarbejderne uddannelsesstedets muligheder? 
Hvem henvender udsmykning sig til? 


DEN NYE ELEV ØVELSE:

Hvad ser du på hjemmesiden?
Hvad ser du på de sociale medier?
Hvordan ser dit uddannelsessted ud udefra? Er der skiltning?
Hvordan ser dit uddannelsessted ud inde?
Kan du se hvilken uddannelse man kan tage?
Eller hvilket erhverv man kan komme ud i?

 

1_px_line

 

TOLV RIGTIGE TIL ERHVERVSRETTET UDDANNELSESMILJØ:


01. Hvilken uddannelsesinstitution er det? Hvad er dit budskab?
02. Hvilke særlige kompetencer efterspørger erhvervslivet?
03. Foretag et sansetjek på hverdagen og særlige lejligheder.
04. Byd erhvervslivet indenfor i rammerne.
05. Skab Lækkerhedsfaktor - helt ud på de sociale medier.
06. Skab faglige vægge.
07. Skab funktioner i rammerne der understøtter formidlingen i undervisningen.
08 Skab følelser. Hvordan bliver de unge stolte af deres uddannelse?
09. Lav en hjemmeblindhedstest - den nye elev test. Hvilke signaler udsender rammerne?
10. Vær tro overfor den visuelle identitet : koncept, look, univers.
11. Skab formidling af proces - eks. varens vej eller fra jord til bord.
12. Prioriter uddannelsesmiljø som en yderst vigtig del af læring omkring erhvervslivet. Sats på kvalitet og æstetik

 

1_px_line

 

FYSISKE TOUCHPOINTS I INSTITUTIONENS UDE OG INDEMILØ: 

 

ins cirkel

1_px_line

SKABERKRAFT.DK'S UDSMYKNINGS-UNIVERS:


UDFORSKE - analyser skaber indsigt. Gennem analyse og observation skaber vi viden.

UDVIKLE - viden bliver til ideer & unikke løsninger som er skabt til dig. 

UDFØRE - design & løsninger bliver til virkelighed og implementeres i rum & rammer.

 

1_px_line

læring i rammerne: 

 ou2

ou1

a

b

1_px_line

RUMDESIGN & UDSMYKNING

 

Inspiration til at indrette og udrette. Se artiklen
fra side 51 til og med side 55 i Skoleledernes magasin Plenum. Her foldes casen
omkring udsmykning og konceptudvikling af Ejby Skole ud. Skaberkraft.dk har
været totalleverandør på alt fra konceptudvikling, kommunikationsrådgivning,
udsmykning og sparring til form og farver i indretningen.http://issuu.com/skolederforeningen/docs/1105_plenum_07-2013_epaper

eller bliv inspireret til et erhvervsrettet uddannelsesmijø her: https://issuu.com/vibekevalterwulff/docs/erhvervsrettet_uddannelsesmilj_