Rammer til læring og uddannelse

 

Vi hjælper skoler, institutioner, uddannelsessteder med at visualisere identitet, værdier, retning, profillinjer, det særlige, faglighed, proces og meget meget mere. 

 

MASSER AF EKSEMPLER PÅ HVAD ANDRE HAR GJORT:

Vi har over 50 forskellige cases på hvordan danske folkeskoler, privatskoler, handelsskoler og gymnasier mv. har formidlet i rammerne. Og skabt spændende og værdifuldt miljø for elever og studerende. 

 

For mere info kontakt: 

Vibeke Valter Wulff - vibeke@skaberkraft.dk

 

 

UDSMYKNINGS-UNIVERS:


UDFORSKE - analyser skaber indsigt. Gennem analyse og observation skaber vi viden.

 

UDVIKLE - viden bliver til ideer & unikke løsninger som er skabt til dig. 

 

UDFØRE - design & løsninger bliver til virkelighed og implementeres i rum & rammer.

 

spændende læringsmiljøer & attraktive uddannelsesmiljøer

VÆRDIFULD INDRETNING & UDSMYKNING

  

1_px_line

 

UDSMYKNInG AF SPÆNDENDE SKOLER, LÆringsrum & uddannelsesmiljøer:

Vi hjælper skoler og uddannelsesinstitutioner af enhver art med at kommunikere skolens identitet/ profiler/værdier ud i RUM & RAMMER. Vi gør det nemt for eleverne at vælge hvilken skole de ønsker at gå på eller hvilken linje/profil på skolen de skal følge. Vi gør det også nemt for forældre og nye elever at forstå og afkode hvad skolen har at tilbyde. Eleverne vælger efter hvad de ser. Og om de kan huske skolen når de kommer hjem. Hvem var det lige der var spændende & unik? Interesseret i at høre om hvordan din skole kan blive bemærkelsesværdig? Eller hvordan rum bliver en pædagogisk medspiller - så skriv til Vibeke på: vibeke@skaberkraft.dk

 

2 

 

1_px_line

VISUALISERING AF IDENTITET I LÆRINGSMILJØER

Indretning og udsmykning af fremtidens læringsrum.

Kender du en skole, daginstitution eller andet uddannelsessted som
har brug for udsmykning der formidler identitet, profiler eller lign? Så mail
til: info@skaberkraft.dk - så sender vi fluks en elektronisk udgave af vores
udsmykningsflyer.

Vi har lavet rigtig mange sjove, seje og søde udsmykninger i læringsmiljøer.

Udsmykning som formidler på institutioner: Vi skaber dit inspirerende læringsmiljø og din spændende arbejdsplads. Med rum til ro, arbejde, inspiration, udvikling, kreativitet, præsentation, præstation, læring og fantasi.

Sammen får vi formidlet jeres værdier, profiler, processer og identitet ud i rum og rammer. Alt kommunikerer, også det du ikke gør.

Udsmykningen skabes så rum og rammer ikke alene formidler men også har en funktion.

 

nutidens unge 

1_px_line

CASE: NY TØMRERSKOLE I RANDERS

Tradium er et kraftcenter af forskellige uddannelser. 

Her uddannes til fremtidens behov i et attraktivt uddannelsesmiljø. En af uddannelserne er tømreruddannelsen. Den forgår selvfølgelig på tømrerskolen. 

Skaberkraft.dk har leveret wayshowing og udsmykning til både Teori og Værkstedsbygning. Tømrerhåndværket er visualiseret ud i uddannelsesmiljøets rum og rammer med indretningen, navngivning af lokaler og udsmykningen. 

Møblerne bidrager også til formidlingen om træ, håndværk og naturmaterialer. Byggeri, indretning, udsmykning, formidling og læring går hånd i hånd i denne særdeles gennemførte løsning. 

Nyd billederne af skolen til dem der bygger fremtiden.

 2

3

1

4

5

6

7

8

1_px_line

Indretning og udsmykning af fremtidens læringsrum:

AT INDRETTE OG UDRETTE I PLENUM

CASE: Inspiration til at indrette og udrette. Se artiklen
fra side 51 til og med side 55 i Skoleledernes magasin Plenum. Her foldes casen
omkring udsmykning og konceptudvikling af Ejby Skole ud. Skaberkraft.dk har
været totalleverandør på alt fra konceptudvikling, kommunikationsrådgivning,
udsmykning og sparring til form og farver i indretningen.

http://issuu.com/skolederforeningen/docs/1105_plenum_07-2013_epaper 

 

CASE: UNGEMILJØ EJBY SKOLE

NUTIDENS UNGE. Skaberkraft.dk har konceptudviklet og indrettet til overbygningen på Ejby Skole således skolens 4 profiler visualiseres ud i ungemiljøets rum og rammer. Kommunikation, styling og læring går hånd i hånd i denne spændende case med at skabe gode læringsmiljøer. Ejby Skole er en udviklingsorienteret og moderne folkeskole, der rummer udfordringer for alle elever. Her kan eleverne vælge den kreative linje, entrepreneurskab, sundhedslinjen eller den globale linje . Hver profil har fået sin farve og sin form. Her er blot et lille udpluk af rammerne.

 

  1

3 21_px_line

1

5

9

2

4

5

6

7

 

Skoleleder Birgitte Nørrelund, Ejby Skole Middelfart Kommune:

"Vibeke har på formidabel vis formået at gøre vores ungemiljø på Ejby Skole endnu mere fantastisk. Skolens 4 profillinjer er blevet kommunikeret ud i både form og farver og der er nu en gennemgående rød tråd i hele projektet. Spændende, anderledes læringsmiljøer tager form og der er blevet lyttet til elevønsker og drømmetanker. Vibeke er kreativ og går efter unikke, individuelle løsningsforslag, hvilket får vores skole til at fremstå endnu mere moderne og fantastisk for de unge mennesker.

 

  1_px_line

UDVALGTE PRODUKTER & LØSNINGER: 

Der er masser af muligheder. Nogle af de mest populære ydelser og produkter vi har på hylden er:
 

Idekatalog til udsmykning

Idekatalog til funktion i RUM og RAMMER

Oplæg til visuel identitet

Designmanual

Indsalgsmateriale - præsentationsmateriale til eks. forvaltning, bestyrelse, direktion

Eksekvering af udsmykning - "få det til at ske"

Projektledelse + designvejledning

Kommunikationsrådgivning

Image og værdianalyse

Hjælp til proces med involvering af medarbejdere

Skiltning & wayfinding.

 

1_px_line

FYSISKE TOUCHPOINTS I INSTITUTIONENS UDE OG INDEMILØ: 

 

 ins cirkel


  1_px_line

CASE - SYNLIG retning på VERNINGE SKOLE: 

 

 v1

v2

v5

v4

v3

henvis

1_px_line

  

CASE : VISUEL IDENTITET + FORMIDLING I RUM & RAMMER:

 

For Aarupskolen har vi skabt visuel identitet, konceptudvikling og foldet det hele ud i skolens rum og rammer. Skolens 6 værdier er således også visualiseret helt ud i rammerne.    

Visualisering af værdierne skaber større fokus på og kommunikation af profil og vision. Aarupskolens facade har været inspirationen til design af logo og dermed også grafik til værdierne. Farveunivers er nu ens på skolen uanset om det er på facader, møbler, visuel identitet eller udsmykning så er der en klar rød tråd i look og formidling. 

 

 koncpet

1

2

3

4

 5

6

7

8

9

10

1_px_line

CASE: IDENTITET & STUDIERETNINGER + INDHOLD I UDSMYKNINGEN:

På det uddannelsesmæssige kraftcenter Tradium har vi skabt formidling i rum og rammer i det Tekniske Gymnasium. Formidlingen indeholder Tradium identitet, HTX identitet, studieretninger og indhold. I kalejdoskopet, som er en del af Tradiums visuelle identitet, er indarbejdet illustrationer som visualiserer fag og retninger på HTX. Kalejdoskopet med HTX Dna er lavet i forskellige versioner i fællesrum og ved indgange. Ryg og top på de 4 reoler i fællesrummet er udsmykket med symboler på studieretningerne.

 

1 

2 3

4

5

6

7

8

 

ERHVERVSRETTET UDDANNELSESMILJØ

 

ll

 

Arbejder du på en erhvervsskole? Og savner du inspiration til at skabe et attraktivt erhvervsrettet uddannelsesmiljø? Et miljø der hjælper med at tiltrække flere elever som fastholdes og gennemfører deres uddannelse. Få lidt gratis inspiration her:://https://lnkd.in/ep_fKSY eller her: https://issuu.com/vibekevalterwulff/docs/erhvervsrettet_uddannelsesmilj__

 

1_px_line

CASE: Spændende uddannelsesmiljø på CAMPUS


Formidlende udsmykning hos University College Lillebælt i Odense.
I Blok B finder du sygeplejerske & ergoterapeutuddannelserne.
Udsmykningen her er skabt med faglige ord og illustrationer der formidler og visualiserer de to uddannelser. I uddannelsesmiljøet pryder også citater til reflektion vægge, søjler, vindueskarme og kabelkasser.
I det populære sanserum er bagvæggen beklædt med træ-grafik.

1_px_line

CASE : UDSMYKNING I ERHVERVSRETTET UDDANNELSESMILJØ

Hos IBC EUD & EUX Business Fredericia Middelfart er 2016 startet og sluttet med at skabe identitet i de smukke rammer for EUD & EUX eleverne. Vi startede med fokus på hvad erhvervslivet efterspørger af adfærd og kompetencer og skabte "likes i lokalerne". Og vi sluttede I gangen hvor der nu svæver en 5,5 meter lang faglig udsmykning som formidler forsyningskæden. I undervisningslokalerne er der skabt forskellige citater til motivation og refleksion.

 

ibc logo

ibc 2

ibc 1

 ibc 3ibc 4

ci1

ci2

for1

for2

1_px_line

 

CASE : VISUEL IDENTITET + FORMIDLING I RUM & RAMMER:

 

 lgo langFor Langeskov Skole har vi skabt visuel identitet, konceptudvikling og foldet det hele ud i skolens rum og rammer. Skolens 4 profiler og advisory board er således visualiseret helt ud i rammerne.    

Visualisering af profilerne og samarbejdet med erhvervslivet i rammerne i overbygningen skaber større fokus på og kommunikation af profil og vision. Som sidegevinst skabes der også en naturlig interesse for profilerne på tværs.

3 1

2 

4 5

6

7

8

9

10

1_px_line

 


1_px_line

 

CASE BRAMDRUP SKOLE: 

Logo, visualisering af værdier, udsmykning og skiltning. 

b1

b2

 b31_px_line

b4

1_px_line

CASE TOMMERUP SKOLE: 

Logo, visualisering af værdier, konceptualisering af udsmykning og farveunivers udført af Kunstner Karsten Auerbach.

tom

 

 

tom3

tom10

tom4

tom5

tom6

tom7

tom8

tom9

tom11

tom2

 

1_px_line

CASE ANSAGER SKOLE: 

Logo, visualisering af retning, udsmykning og skiltning. 

1

2

4

6

7

8

9

10

11

3

12

1_px_line

CASE MUNKEBO SKOLE: 

Logo, visualisering af værdier, udsmykning og skiltning. 

 

 

munke

 1

2

3 5

4

6

7

8

9

10

1_px_line

ERHVERVSRETTET UDDANNELSESMILJØ:

TIL REFLEKSION:

Hvad gør dit uddannelsessted unikt?
Kan man se i rammerne hvilke uddannelser I udbyder?
Eller hvilke kompetencer erhvervslivet efterspørger?
Kender alle medarbejderne uddannelsesstedets muligheder? 
Hvem henvender udsmykning sig til? 


DEN NYE ELEV ØVELSE:

Hvad ser du på hjemmesiden?
Hvad ser du på de sociale medier?
Hvordan ser dit uddannelsessted ud udefra? Er der skiltning?
Hvordan ser dit uddannelsessted ud inde?
Kan du se hvilken uddannelse man kan tage?
Eller hvilket erhverv man kan komme ud i?

 

1_px_line

 

TOLV RIGTIGE TIL ERHVERVSRETTET UDDANNELSESMILJØ:

01. Hvilken uddannelsesinstitution er det? Hvad er dit budskab?
02. Hvilke særlige kompetencer efterspørger erhvervslivet?
03. Foretag et sansetjek på hverdagen og særlige lejligheder.
04. Byd erhvervslivet indenfor i rammerne.
05. Skab Lækkerhedsfaktor - helt ud på de sociale medier.
06. Skab faglige vægge.
07. Skab funktioner i rammerne der understøtter formidlingen i undervisningen.
08 Skab følelser. Hvordan bliver de unge stolte af deres uddannelse?
09. Lav en hjemmeblindhedstest - den nye elev test. Hvilke signaler udsender rammerne?
10. Vær tro overfor den visuelle identitet : koncept, look, univers.
11. Skab formidling af proces - eks. varens vej eller fra jord til bord.
12. Prioriter uddannelsesmiljø som en yderst vigtig del af læring omkring erhvervslivet. Sats på kvalitet og æstetik

 

1_px_line

 

 

REFERENCER:

Langeskov Skole

Ejby Skole

Østre Skole, Middelfart

Munkebo Skole

Vestre Skoles SFO, Grindsted

Egehuset SFO, Middelfart

IBC, Kolding

IBC, Fredericia

Tradium, Randers

Udviklingscenter Syd

Haderslev Handelsskole

Bostedet Brohaven, Sønderborg

Daginstitutionen Mælkevejen, Langeskov

Skoleafdelingen, Middelfart Kommune

Aarupskolen

Vissenbjerg Skole

Bramdrup Skole

Verninge Skole

Tommerup Skole

Ølgod Skole

Horne Tistrup Skole 

Ansager Skole

Anna Trolleskolen

Nysgerrium

Vestjydsk Handelsskole

HANSENBERG